E-FATURA

DİJİTAL MEDYA BİLİŞİM.

E-FATURA

E-Fatura Nedir?

Hizmet verdiğim sektörde hangi e-fatura uygulamasını kullanmalıyım ?

  • E-FATURA
  • E-FATURA
  • E-FATURA
  • E-FATURA
  • E-FATURA

E-Fatura Nedir?

E-Fatura, faturalarınızı gönderip, alabileceğiniz, faturalarınızı saklayabileceğiniz, dijital olarak faturalarınızı görüntüleyebileceğiniz, kağıt masraflarından sizleri kurtaran bir Elektronik Fatura (e-Fatura) sistemidir.

VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

19.10.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu VUK 509 Tebliğe göre 2017 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar e-Fatura mükellefidir.

GENÇ GİRİŞİMCİ