E-İRSALİYE

DİJİTAL MEDYA BİLİŞİM.

E-İRSALİYE

E-İrsaliye Nedir?

Hizmet verdiğim sektörde hangi e-irsaliye uygulamasını kullanmalıyım ?

İş hacminize göre seçenek sunalım

  • E-İRSALİYE
  • E-İRSALİYE
  • E-İRSALİYE
  • E-İRSALİYE
  • E-İRSALİYE

E-İrsaliye Nedir?

VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.

Uygulamaya geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlamış olup kapsama girenler

e- Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e- İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir.

1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

GENÇ GİRİŞİMCİ